Luật cầu lông – Giao cầu lại và cầu không trong cuộc

1. Giao cầu lại:

“Giao cầu lại” được phát ra bởi trọng tài, hoặc một đấu thủ (nếu không có trọng tài) để ngừng trận đấu.

– “Giao cầu lại” được ban hành khi có sự cố bất ngờ xảy ra.

– Trong khi đánh cầu, quả cầu bay đi chạm vào mép trên của lưới, nhưng lại mắc, treo ở mép trên bên kia của lưới. Trong trường hợp này giao cầu lại.

giao-cau-lai

– Trong khi giao cầu, cả bên giao cầu và bên nhận cầu đều phạm lỗi cùng một lúc phải cho “giao cầu lại”.

– Nếu người giao cầu giao trước khi đối phương sẵn sàng, phải cho “giao cầu lại”

– Nếu trong cuộc đấu, thân cầu rời khỏi núm cầu cho “giao cầu lại”.

– Nếu trọng tài biên không xác định được điểm rơi quả cầu và trọng tài chính không đủ điều kiện, khả năng thì cho “giao cầu lại”.

– Khi có giao cầu lại, cuộc đấu kể từ quả giao cầu cuối không được tính, đấu thủ vừa giao cầu, giao cầu tiếp trừ trường hợp Điều 14 được vận dụng.

2. Cầu không trong cuộc:

Cầu không còn trong cuộc khi:

– Chạm lưới và lại vướng hoặc treo (dính) trên đỉnh lưới.

– Khi quả cầu đánh đi chạm vào lưới hoặc cọc lưới và bắt đầu rơi thẳng xuống phía sân người đánh cầu.

– Chạm sân hoặc phạm lỗi.

– Mỗi (lỗi) hoặc “giao cầu lại”.