Luật cầu lông – Các trọng tài và việc khiếu nại

– Tổng trọng tài chịu trách nhiệm toàn bộ cuộc thi đấu và các sự cố trong thi đấu.

– Trọng tài chính (được phân công) chịu trách nhiệm về trận đấu, sân cầu và khu vực quanh sân cầu. Trọng tài chính phải xin ý kiến tổng trọng tài (khi tự mình không quyết định được). Nếu tổng trọng tài vắng mặt, trọng tài chính phải trao đổi những vấn đề đó với quan chức khác có trách nhiệm.

– Trọng tài giao cầu quyết định lỗi khi người giao cầu phạm lỗi.

– Trọng tài biên quyết định quả cầu “trong” hoặc “ngoài”. Trọng tài chính phải:

– Tôn trọng luật và phải tuyên bố “lỗi” hay “giao cầu lại” khi điều đó xảy ra mặc dù đấu thủ không khiếu nại.

– Đưa ra quyết định về mọi khiếu nại liên quan đến một tranh chấp, điều đó được thực hiện trước lần giao cầu tiếp theo.

– Đảm bảo cho các đấu thủ và khán giả được biết thông báo về tiến trình của trận đấu.

– Thảo luận với tổng trọng tài về việc chỉ định hoặc bãi miễn trọng tài biên hoặc trọng tài giao cầu (khi cần thiết).

– Trọng tài chính có quyền bác bỏ quyết định của trọng tài biên và trọng tài giao cầu về những điểm cụ thể.

– Trường hợp một vị trí trọng tài nào trên sân bị thiếu (không được chỉ định) thì sắp xếp, phân công trọng tài sao cho nhiệm vụ ấy được thực hiện.

trong-tai-cau-long

– Trương hợp trọng tài ở các vị trí trên sân đã được phân công mà vắng mặt, trọng tài chính làm thay nhiệm vụ đó hoặc “giao cầu lại” (để phân công lại).

– Đưa ra quyết định về mọi trường hợp ngừng đấu.

– Ghi biên bản thi đấu và phản ánh với tổng trọng tài mọi sự liên quan đến Điều 18.

– Những khiếu nại này phải được giải quyết trước lần giao cầu tiếp theo hay khi kết thúc trận đấu trước khi bên khiếu nại rời sân.

Ghi chú: Trong khi đấu thủ của đội mình thi đấu, Huấn luyện viên hoặc lãnh đội không được phép ngồi ở trên mặt sân thi đấu.