Luật cầu lông – Bắt đầu trận đấu và truất quyền thi đấu

1. Một giai đoạn không quá 5 phút là được phép giữa hiệp thứ 2 và hiệp thứ 3 của mọi cuộc đấu trong toàn cảnh dưới đây:

– Trong những trận thi đấu quốc tế.

– Trong những trận đấu được IBF chuẩn y

– Trong mọi cuộc thi đấu khác (trừ khi Ban tổ chức đã công bố trước đó và quyết định không cho phép khoảng cách đó).

thobao

Khi có hoàn cảnh cần thiết ngoài ý muốn của đấu thủ, trọng tài có thể cho ngừng trận đấu một khoảng thời gian cần thiết. Nếu trận đấu bị ngừng lại thì số điểm tới đó được giữ nguyên và trận đấu sẽ lại tiếp tục từ điểm số đó.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đấu thủ cũng không được ngừng trận đấu để lấy lại sức hoặc để nghe lời chỉ dẫn.

Trừ những khoảng cách định ra, trong điều 18.2 và 18.3, không một đấu thủ nào được phép nhận lời chỉ dẫn trong trận đấu.

Trừ khi trận đấu kết thúc, không đấu thủ nào được ra khỏi sân mà không được trọng tài đồng ý.

Trọng tài chính là người phán quyết duy nhất về bất kỳ một sự ngừng đấu nào.

2. Đấu thủ không được:

– Cố tình làm trận đấu ngừng lại.

– Cố tình làm ảnh hưởng đến tốc độ của cầu.

– Có thái độ thô bạo.

– Phạm lỗi xấu; không được luật cầu lông cho phép.

3. Trọng tài sẽ không theo các điều ở phần 2 khi:

– Cảnh cáo bên chơi có hành động thô bạo.

– Khiển trách bên chơi có hành động thô bạo nếu trước đó đã cảnh cáo.

– Trong trường hợp có sự xúc phạm trắng trợn, hoặc ngoan cố, khiển trách bên xúc phạm, báo cáo với tổng trọng tài là người có quyền truất quyền thi đấu.

– Trường hợp không có tổng trọng tài thì quan chức có trách nhiệm sẽ có quyền truất quyền thi đấu.