Kỹ thuật bỏ nhỏ trong cầu lông

Kỹ thuật bỏ nhỏ trong cầu lông (còn gọi là kỹ thuật ve cầu lông) nhằm mục đích đưa cầu rơi sát khu vực lưới, càng sát càng tốt. Kỹ thuật bỏ nhỏ cầu lông tốt có thể giành điểm trực tiếp, hoặc đẩy đối phương vào thế bị động phải di chuyển lên lưới và tạo điều kiện thuận lợi cho những cú tấn công dứt điểm tiếp theo.Tuỳ theo điểm rơi của trái cầu người ta phân biệt slow drop shot (cầu rơi sát lưới) và fast drop shot (cầu rơi quanh vạch ngang đứng giao cầu). Tuỳ vào tư thế tay khi đánh người ta phân biệt forehand drop shot (cú bỏ nhỏ thuận tay) và backhand drop shot(cú bỏ nhỏ trái tay).

1/ Forehand drop shot (kỹ thuật gài lưới thuận tay)

Chú ý phân biệt thêm kỹ thuật Smooth Drop Shot dưới đây:

Cách ve cầu lông qua lại giữa forehand drop shot và smooth drop shot sẽ khiến đối phương khó phán đoán đường đi của trái cầu.

2, Backhand drop shot (kỹ thuật gài lưới trái tay)

Ba cách bỏ nhỏ trong cầu lông được trình bày trong video clips dưới đây: backhand clear (trả cầu sâu bổng trái tay), backhand drop (bỏ nhỏ trái tay) và backhand smash (đập cầu trái tay).