Các kỹ thuật đánh cầu lông nâng cao

Sau khi đã có những kỹ thuật cơ bản,

bạn cần đến những kỹ thuật khó hơn để có thể hoàn thiện kỹ năng đánh cầu lông của mình.

Bên dưới là video kỹ thuật đánh cầu lông cơ bản và nâng cao để bạn luyện tập.

1, Kĩ thuật di chuyển cuối sân, kĩ thuật trái tay cuối sân

2, Cú đánh thuận tay trong sân, thuận tay chéo sân

3, Cắt thuận tay, kĩ thuật giao cầu

4, Đánh trả đập cầu trái tay, phòng thủ trái tay